Kodeks ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju na recept i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima

Udruženje proizvođača inovativnih lekova INOVIA predstavilo je „Kodeks ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju na recept i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima“ , koji je napisan tako da bude u potpunosti usaglašen sa EFPIA (krovna organizacija inovativne farmaceutske industrije u Evropi) Kodeksom, ali i relevantnim zakonima i pravilnicima Republike Srbije, prevashodno Zakonom o lekovima i … Pročitajte više Kodeks ponašanja u promovisanju lekova koji se propisuju na recept i komunikaciji sa zdravstvenim radnicima