Savremeno pregovaranje u farmaciji

Dragi prijatelji, imam posebnu čast da najavim održavanje specijalizovanih trening programa za zaposlene u farmaceutskim organizacijama, koje ću, u junu mesecu, voditi sa svojom koleginicom Valentinom Marinković, profesorkom na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu:

“Efikasna komunikacija i savremeno pregovaranje u farmaciji”

Beograd, 17-18. jun, Hotel Falkensteiner, Bulevar Mihajla Pupina 10k,

i

“Delotvorne taktike pregovaranja u farmaciji”

Beograd, 19. jun, Hotel Falkensteiner, Bulevar Mihajla Pupina 10k,

 

Programi su rezultat saradnje međunarodnog tima stručnjaka na ovom području i posebno su prilagođeni zaposlenima u farmaceutskim organizacijama i izazovima koji se u današnjem dinamičnom okruženju pred njima nalaze.

 

Informacije o treninzima

(sadržaj programa, satnica, reference predavača, kotizacija i način prijave):

 

Trening 1.

Efikasna komunikacija i savremeno pregovaranje u farmaciji

Trening je namenjen:
– Linijskom, srednjem i višem nivou menadžmenta u farmaceutskim kompanijama.
– Iskusnim profesionalcima u oblasti farmacije;

Trening vode:
Dragan Savić, trener, specijalista za komunikaciju u kriznim i konfliktnim situacijama
Valentina Marinković, profesor na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu

Zašto učestvovati na ovom treningu:

– Specifični proizvodi, jaka konkurencija, etički i regulatorni zahtevi samo su neki od izazova koji se nalaze pred zaposlenima u farmaceutskim kompanijama. Uz to, veliki pritisak na smanjenje cena lekova, porast “outsorsing” modela poslovanja, težnja za ukrupnjavanjem kapitala, čine da farmaceutsko poslovno okruženje nikad nije bilo dinamičnije!
Sve navedeno utiče da uspešno poslovno pregovaranje zahteva više fleksibilnosti, dobro poznavanje vlastite pozicije, a ujedno i dobro poznavanje druge strane koja učestvuje u pregovorima.
– Raspoloživo vreme, nekada mereno minutima, ističe neophodnost poznavanja efikasnih veština pregovaranja i važnost njihove primene u cilju ostvarenja vrhunskih rezultata;
– Bilo da ste se bavite prodajom, regulativom, nabavkom ili rukovođenjem u farmaceutskoj industriji, verovatno, dnevno pregovarate;
– Kupci i korisnici vaših proizvoda imaju svoje zahteve – nižu cenu, duži rok plaćanja, kraću isporuku, duže garancije, vrhunski kvalitet … ;
– Vaši zaposleni, koleginice i kolege, isto tako, traže uvek bolje uslove;

Različiti interesi pregovaračkih strana najvažniji su povod pregovora.
Na treningu koji smo pripremili za vas – “Efikasna komunikacija i savremeno pregovaranje u farmaciji” usavršićete i podići na viši nivo tehnike i veštine pregovaranja čija primena će vam omogućiti da u zahtevnom okruženju, povećate lični učinak, efikasno premostite razlike, postignete kompromis sa drugom pregovaračkom stranom i ostvarite najpovoljniji rezultat za vašu kompaniju.

Ciljevi treninga:

 Istaći razliku između prodaje i pregovora;
 Efikasno i efektivno pregovaranje na relaciji farmaceut-farmaceut i farmaceut – lekar;
 Efikasno i efektivno pregovaranje sa regulatornim organima (Ministarstvo zdravlja, ALIMS, RFZO …);
 Efikasno i efektivno pregovaranje sa zaposlenima;
 Usavršavanje tehnika dobre pripreme i ovladavanje savremenim alatima koji su na raspolaganju za delotvorno vođenje pregovaračkog procesa;
 Ovladavanje veštinama pozicioniranja po fazama pregovora;
 Upoznati metode i tehnike „dobijam-dobijaš“ pregovora;
 Sticanje znanja o tehnikama pregovaranja u različitim okolnostima, sa naglaskom na primenu u uslovima kada ste izloženi visokom pritisku;
 Praktična primena stečenih znanja i veština u praksi.

 

Trening 2.

Delotvorne taktike pregovaranja u farmaciji

Trening je namenjen:
 svima koji su već uspešno završili seminar „Efikasna komunikacija i savremeno pregovaranje u farmaciji“;
 zaposlenima u farmaceutskim kompanijama i farmaceutskoj industriji koji poseduju višegodišnje iskustvo na području pregovaranja koje bi rado poboljšali i dopunili novim veštinama pregovaranja;
 menadžerima u farmaceutskoj industriji koji se susreću sa složenim okolnostima pregovaranja i “teškim” pregovorima.

Trening vode:
Dragan Savić, trener, specijalista za komunikaciju u kriznim i konfliktnim situacijama
Valentina Marinković, profesor na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu

Zašto učestvovati na ovom treningu?

I pregovarači sa dugogodišnjom praksom često nisu uspešni u pregovaranju, odlaze od pregovaračkog stola a da ne postignu željeni rezultat. Na ovom treningu usavršićete tehnike pregovaranja čija primena vodi postizanju najboljih rezultata u savremenom poslovnom okruženju.
Poboljšaćete vaše sposobnosti:
 Uveravanja drugih da je zaključenje poslovnog aranžmana sa vašom kompanijom najbolji izbor za njih;
 Uticaja na ponašanje druge strane u pregovorima, u cilju postizanja dogovora sa najefektnijim rezultatom za vašu kompaniju;
… a sve to u složenim savremenim okolnostima koje odlikuju tržište farmaceutskih proizvoda, gde vaše veštine pregovaranja mogu odlučujuće uticati na poslovnu uspešnost vaše kompanije.

Trening je oblikovan tako da i iskusnim pregovaračima u farmaceutskoj industriji omogući da u savremenom tržišnom okruženju uspešnije ostvaruju poslovne ciljeve svoje kompanije.

Ciljevi treninga:

 Šta je potrebno uzeti u obzir dok se pripremate za pregovaranje;
 Potvrda vašeg stila pregovaranja i ovladavanje veštinama i alatima za njegovo poboljšanje;
 Kako pravilno izabrati najdelotvorniju taktiku pregovaranja;
 Spoznaja kako stil pregovaranja utiče na pregovore;
 Šta proces pregovaranja može učiniti problematičnim i kako takve obrasce izbeći;
 Lakše prepoznavanje izvora nesporazuma i zastoja tokom pregovaranja;
 Ovladavanje taktikama pregovaranja koje koriste iskusni pregovarači i primena odgovarajućih protivtaktika.

Satnica treninga:

“Efikasna komunikacija i savremeno pregovaranje u farmaciji”

I dan (17. jun)
10.30 – 11.00 registracija učesnika
11.00 – 12.30 Prva sesija
12.30 – 13.00 Pauza za kafu i networking
13.00 – 14.30 Druga sesija
14.30 – 15.45 Pauza za ručak
15.45 – 17.15 Treća sesija
17.15 – 17.30 Pauza
17.30 – 19.00 Četvrta sesija
II dan (18. jun)
9.00 – 10.30 Prva sesija
10.30 – 11.00 Pauza za kafu i networking
11.00 – 12.30 Druga sesija
12.30 – 13.45 Pauza za ručak
13.45 – 15.15 Treća sesija
15.15 – 15.30 Pauza
15.30 – 17.00 Četvrta sesija

“Delotvorne taktike pregovaranja u farmaciji”

III dan (19. jun)
9.00 – 10.30 Prva sesija
10.30 – 11.00 Pauza za kafu i networking
11.00 – 12.30 Druga sesija
12.30 – 13.45 Pauza za ručak
13.45 – 15.15 Treća sesija
15.15 – 15.30 Pauza
15.30 – 17.00 Četvrta sesija

Treneri i njihove reference:

 Dragan Savić   

Dragan foto fb

je strateški savetnik domaćih i multinacionalnih kompanija, trener, ključni govornik i predavač na brojnim međunarodnim konferencijama na teme komunikacije, izgradnje vrednih međuljudskih odnosa i ponašanja u kriznim situacijama, predsednik UO Centra za odnose s javnošću Jugoistočne Evrope, gostujući predavač na Univerzitetu DOBA/Slovenija.

Svoju karijeru trenera i konsultanta gradio je kroz saradnju sa najvećim profesionalnim autoritetima današnjice. Član je trenerskog tima Management Performance Academy zajedno sa Jim Loehr-om, John Whitmor-om, Friedbert Gay-em i Janezom Hudovernikom. Specijalizovao se za programe koji se odnose na komunikaciju i međuljudske odnose u kriznim i konfliktnim situacijama.

Kroz rad na programima koji se odnose na upravljanje krizama svoju energiju usmerio je ka području koje se odnosi na ponašanje pojedinca u kriznim okolnostima, posebno kada se kriza i stres koji ona donosi ne mogu otkloniti duže vreme.

Autor je programa „Moć efikasne komunikacije” i “Uspeh bez kompromisa”. Ovi programi pomažu ljudima da upoznaju sebe i pronađu smisao u životu, da u skladu sa svojom prirodom povećaju svoju efikasnost u kriznom vremenu u kome živimo, da ojačaju svoju otpornost na spoljašnje pritiske i negativni uticaj okoline i da nauče kako da se prilagode situaciji i sa “unutrašnjim mirom prođu kroz spoljašnje probleme”.

Sertifikovan je trener nemačke kompanije Persolog GmbH.

Veštinama komunikacije i izgradnje vrednih međuljudskih odnosa sa velikim uspehom obučava menadžere u Srbiji, BiH, Italiji, Sloveniji, Rumuniji, Makedoniji i Crnoj Gori, a neke od referenci su: METRO, Societe Generale Bank, Sanofi, Hemel, Biohem, Cisco, Astra Zeneca, Dunav Osiguranje, Luna, Bambi-Banat, Energoprojekt, Danube food group, Gemax, Kappa star group i druge.

Najvažnije životno otkriće: Tajna uspeha i sreće u životu je u davanju!

Hobi: čitanje, kulinarstvo, planinarenje, Yoga

Oženjen je, ćerka Jana.

    

Valentina Marinković   

valentina

je profesor na Farmaceutskom  fakultetu u Beogradu i konsultant farmaceutskih kompanija iz oblasti kvaliteta, sa višegodišnim iskustvom na rukovodećim pozicijama u farmaceutskim multinacionalnim kompanijama.

Svoju karijeru je gradila paralelno: sticanjem akademskih zvanja specijaliste, magistra i doktora farmaceutskh nauka, kao i radom u laboratorijama, proizvodnim pogonima i predstavništvima, farmaceutskih kompanija Zdravlje, Actavis i Alvogen. Najveći poslovni izazovi su bile krizne situacije i kritični događaji.

Član je više nacionalnih i svetskih farmaceutskih udruženja. Objavila je više  od 150 naučnih i stručnih radova iz oblasti kvaliteta i teorija poslovnih modela. Učesnik je više nacionalnih i evropskih projekata za oblast tehnološkog razvoja.  Nastupa kao predavač po pozivu na domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama.

Poslednjih godina, svoj istraživački i profesionalan rad usmerava ka organizacionom koučingu, pravac Transakciona analiza (TA). Transakciona analiza je teorija ličnosti, ali i metod u psihoterapiji, tako da je vrlo brzo našao  primenu u  rešavanju međuljudskih odnosa u organizaciji  ali i organizacionom razvoju na putu ka poslovnoj izvrsnisti.

Inspiraciju za dalji rad crpe iz publikacija Erika Berna: “Koju igru igraš “ i Tomasa Harisa “Ja sam OK – Ti si OK”

Hobi: konceptualna umetnost, pilates

Udata je, ćerka Maša i sin Marko.

 

Kotizacija i način prijave:

“Efikasna komunikacija i savremeno pregovaranje u farmaciji” (17-18. jun)
– 36 000 RSD
“Delotvorne taktike pregovaranja u farmaciji” (19. jun)
– 20 000 RSD
Ukoliko odlučite da prisustvujete kompletnoj trodnevnoj obuci (17-19. jun) jedinstvena kotizacija, sa popustom, iznosi:
– 50 000 RSD
Kotizacija uključuje: rad trenera, originalne radne materijale, ručak i osveženje u kafe pauzi.

Napomena: Broj učesnika je ograničen – nakon što se broj popuni, novi učesnici se ne primaju.

 

Za dodatne informacije i prijavu možete nas kontaktirati putem e-mail adresa:

akefarmed@gmail.com
kriznekomunikacije@yahoo.com

ili, nazovite na jedan od telefona:
00381 (0) 63 8439466 (AKE- Ružica Nikolić)
00381 (0) 61 7226937 (Krizne komunikacije- Dragan Savić)

 

Ostavite komentar

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s