Prodajna akademija

Kompanije troše milione evra na obuku prodavaca i menadžera prodaje svake godine, ali skoro 90% programa obuke u prodaji nema dugoročnog uticaja.

Vama i vašim prodajnim timovima to ne mora da dogodi.

U našem timu ne posmatramo prodajnu obuku kao događaj, već kao stalni proces za poboljšanje prodajnih veština, znanja i rezultata.

Naš sistem obrazovanja prodavaca pokreće pravu promenu ponašanja i oslobađa prodajni potencijal. Sa svojim saradnicima koristim kombinovani pristup učenju koji uključuje ocenjivanje, prilagođavanje programa i alata, snažan napredak i mentorstvo tako da se veštine usvoje i prenesu u prodajnu praksu.

U prethodnih 10 godina, kroz rad sa prodavcima i menadžerima prodajnih timova u zemljama bivše SFRJ, Italiji i Rumuniji, sa svojim saradnicima razvio sam programe obuke za prodavce i menadžere prodajnih timova, koji su se pokazali kao veoma efikasni i čija je verodostojnost potvrđena u praksi regionalnih i multinacionalnih kompanija.

Tim predavača i savetnika sastavljen je od potvrđenih stručnjaka koje priznaje i poslovna i naučna zajednica.

U zavisnosti od konkretnih potreba kompanije koja nas angažuje, svaki program posebno prilagođavamo, a teme obuhvaćene programom naše prodajne akademije su:

 • Profesionalna priprema za prodaju
 • Proaktivna prodaja
 • Telefonska prodaja
 • Konsultativna prodaja
 • Proaktivna prodaja profesionalnim kupcima (B2B prodaja)
 • Mentalna priprema za prodaju
 • Vrhunski prodavac – oduševljen kupac
 • Uspešna prodaja ključnim kupcima
 • Uspešna obrada prigovora u prodaji
 • Pregovaranje u novoj eri prodaje
 • Uspešno zaključenje prodaje
 • “Cross and Up” prodaja
 • Upravljanje uspehom kupaca
 • Proaktivno vođenje prodajnih timova

Predavači i savetnici:

 • Dragan Savić (SRB)
 • Janez Hudovernik (SLO)
 • Prof. dr Valentina Marinković (SRB)
 • Doc. dr Neda Nikolić (SRB)
 • Roman Peterman (SLO)
 • Uroš Močnik (CRO)
 • Prof. dr Miodrag Zečević (SRB)
 • Dr Miroslav Perić (SRB)

Sadržaj i detaljan opis svih programa dostupan je na zahtev.