U NAJBOLJEM IZDANJU – Uspešno upravljanje ličnim promenama – Porodica, Karijera, Obrazovanje

Znanja na ovom treningu nadilaze kratkoročne koristi, iskustva ili sposobnosti, koje su karakteristika većine programa koji se nude na tržištu, a potpadaju pod oblast „poslovnih veština“. Akcenat je na unutrašnjem potencijalu pojedinca, koji razvijan na temeljima duhovnih i etičkih vrednosti, predstavlja snažan temelj za dostizanje veće efikasnosti i izgradnju boljeg života. Praktične vežbe su sistematizovane i njihova delotvornost je proverena u praksi.

Na ovoj obuci naučićete:
 • Lični razvoj i potraga za smislom
 • Oslobađanje unutrašnje snage potrebne za učenje, razvoj i napredovanje
 • Tri stuba – porodica, obrazovanje, karijera
 • Temelj za ostvarivanje unutrašnje stabilnosti
 • Otkrivanje i otklanjanje skrivenih barijera koje opstruiraju postizanje većeg učinka
 • Otklanjanje negativnih uverenja i samosabotirajućih verovanja
 • Četiri nivoa egzistencije (fizički, emotivni, mentalni i duhovni)
 • Kako usred krize i izloženosti stalnom pritisku postići ravnotežu između posla i porodice, ličnih i profesionalnih ambicija (kako rešiti „poslovno-privatni haos“)
  (Napomena: Iskustva učesnika na treningu u najvećem broju slučajeva neće trenutno dovesti do sklada i ravnoteže, ali će biti dovoljna da kod svih učesnika koji prođu obuku pokrenu suštinske promene na ovom području)
 • Puno angažovanje u situacijama pod visokim pritiskom (posebno, kada se stres ne može otkloniti duže vreme)
 • Kontrola nad odlukama koje oblikuju našu životnu realnost
 • Poluge moći i uticaja (kako ih mudro koristiti)
 • U najboljem izdanju (kako osloboditi lični potencijal, dostići TOP formu i kontinuirano obnavljati energiju)

KOTIZACIJA

ZA TRENING UŽIVO „LICEM U LICE“ U SALI (TRI DANA):

Za jednu kotizaciju cena iznosi:

547€/polaznik (dinarska protivvrednost po prodajnom kursu na dan uplate) + PDV

Za dve kotizacije od istog naručioca, cena po kotizaciji iznosi:

456€/polaznik (dinarska protivvrednost po prodajnom kursu na dan uplate) + PDV

Za tri ili više kotizacija od istog naručioca, cena po kotizaciji iznosi:

365€/polaznik (dinarska protivvrednost po prodajnom kursu na dan uplate) + PDV

Kotizacija uključuje:

 • Analizu stanja i prilagođavanje programa potrebama i zahtevima učesnika
 • Sprovođenje predavanja i radionica sa odgovarajućom temom
 • Trodnevni rad trenera i gostujućih predavača
 • Originalne radne materijale (gradiva, brošure, alati …) za sve polaznike
 • Konačnu analizu edukacije i predlog koraka za poboljšanje
 • Osveženje u pauzama
 • Potvrdu o uspešno završenom seminaru

NAPOMENE:

Kao i sam seminar i didaktiku, metodologiju dokumenata koje dobijaju učesnici, sastavili su profesionalci iza kojih stoji višedecenijski naučni rad na ovom području. Informacije koje sadrže radni materijali su aktuelne i struktuirane na način da se univerzalno važeći saveti autora mogu brzo i bez problema pretvoriti u vašu ličnu strategiju uspeha. Sa vašim radnim materijalima, ono što ste naučili na seminaru, ponećete kući „crno na belo“. Kasnije, radni priručnici će vam služiti kao vredna i referentna podrška u svakodnevnom radu

Mesto na treningu se rezerviše uplatom kotizacije.

Broj mesta je ograničen. Nakon što se broj popuni, novi učesnici se ne primaju.

Upotreba mobilnog telefona (razgovor, SMS, Chat …) u toku radnih sesija nije dozvoljena, zato što tako smetate i sebi, a i ometate druge učesnike u radu. Učesnici koji ignorišu ovo pravilo i koriste mobilni telefon u toku radnih sesija na seminaru, biće udaljeni sa treninga bez prava na povraćaj kotizacije. Mobilne telefone možete koristiti u toku pauza, a u toku radnih sesija moraju da budu utišani i u torbi. Ukoliko niste u mogućnosti da izdržite 90 minuta, koliko radne sesije traju, bez mobilnog telefona, ovaj trening nije za vas i nemojte se prijavljivati za učešće. U tom slučaju, bolje je da dogovorite individualne konsultacije.

Obuke traju po tri dana i veoma su intenzivne. Ne radi se sa zamišljenim problemima, već sa konkretnim. Ukoliko ne možete da odvojite tri dana za učešće, nemojte se prijavljivati jer će pun efekat obuke izostati. U tom slučaju, bolje je da dogovorite individualne konsultacije.

Dodela sertifikata, je 30 dana nakon završetka obuke, kada će se učesnici još jednom okupiti i na 90-minutnoj „feedback“ sesiji razmeniti iskustva o rezultatima koje su ostvarili. NIje dovoljno da budete zadovoljni na kraju treninga, već da u danima koji slede osetite boljitak u životu i vidite jasne rezultate treninga kroz koji ste prošli. Na ovoj sesiji učesnici razmenjuju iskustva svoja iskustva. Reultati su impresivni:

U 2018. GODINI VIŠE OD 97% UČESNIKA JE NA „FEEDBACK“ SESIJI JASNO STAVILO DO ZNANJA DA SU IM ZNANJA KOJA SU NAUČILI I VEŠTINE KOJIMA SU OVLADALI U OKVIRU PROGRAMA „U NAJBOLJEM IZDANJU“ POZITIVNO UTICALI I POBOLJŠALI ŽIVOT NA BROJNIM ŽIVOTNIM PODRUČJIMA.

100% GARANCIJA

Vaša sigurnost – naša garancija!

100% garantovana satisfakcija – Ukoliko trening ne opravda vaša očekivanja, novac će vam odmah biti vraćen:
Vaša odluka da prisustvujete treninzima koje vodim je apsolutno bez rizika. Ako posle polovine prvog dana, procenite da trening nije za vas, sav novac koji ste nam uplatili će vam biti vraćen! Jednostavno, u vreme pauze za ručak, obratite se našem saradniku i popunite zahtev za povraćaj uplaćenih sredstava. Prilikom podnošenja zahteva za povraćaj uplaćenih sredstava, dužni ste da vratite sve materijale koje ste dobili na početku treninga (bedž, radni materijali, fascikle …). Ukoliko su vaša očekivanja ispunjena, nastavite da prisustvujete treningu i uživajte! Nemate šta da izgubite, a zamislite šta ćete dobiti!

DOBRODOŠLI!